Desaparición de Tridaṇḍi Svāmi Śrīmad Bhakti Gaurava Vaikhānasa Mahārāja.

Śrīmad Vaikhānasa Mahārāja fue uno de los dieciocho discípulos sannyāsīs iniciados de Śrī Śrīla Sarasvatī Ṭhākura Prabhupāda, al igual que Śrīla Śrīdhara Mahārāja, ambos fueron muy buenos amigos.

Comentarios